Aby sme mohli urobiť informované rozhodnutie pri riešení nášho problému s tehotenstvom, potrebujeme fakty.